Kartor

Alla Bandare kan välja sin egen rutt längs fjällkedjan, och det finns många varianter och valmöjligheter. Alternativen och vägvalen för varje enskilt Band är ju förstås oändliga (så länge som grundkraven uppfylls, se Regler).

Här finns nu en spännande sammanställning av alla GPS-spår av genomförda Gröna respektive Vita Band fram till 2022 (från alla Bandare som valt att dela sin rutt). 

Ett stort och varmt tack till Mikael Sundheden som tagit fram sammanställningen. Och tack Calazo för bakgrundskartor.

Maps by Calazo