Statistik för VGB.

Här är en sammanställning av en del statistik för åren 2011-2022. 
Underlaget kan ha vissa brister då uppgifterna om deltagarna har utvecklats under åren, men kan ändå ligga som grund för beslut för framtida turer.

Sammanställt av Gröna Bandaren Svante Sundelin 2022.