Foto: Rianne Dasselaar med Jussi. Rödfjället. Vita Bandet 2016

Fjällfararnas Vita & Gröna band

Vår skandinaviska fjällkedja med sina ca 130 mil erbjuder det mesta av det som många skulle kalla riktig vildmark. Att för egen maskin färdas hela dess längd har blivit en klassiker. Ett genomförande är ett kvitto på en mängd kunskaper om och erfarenheter av att vistas ute under lång tid ute i fjällvärlden. Men också på egenskaper som omdöme, uthållighet och kamratskap.

Tanken med Banden är att man med egen kraft tar sig från Grövelsjön i söder till Treriksröset i norr, eller tvärtom. Färden ska genomföras som en sammanhängande tur utan längre uppehåll och utan hjälp utifrån (t ex med skoter utkörd mat mm till fjällfararen ute på tur). Turen kan genomföras året om. Bandens färg anger vilken säsong som turen genomförts. Miljö-, natur- och kulturhänsyn ska vara både en ledstjärna och en självklarhet.

Det finns inte någon tidsbegränsning så länge turen genomförs i en följd – det är alltså ingen tävling. För att undvika alltför strikta regler finns inga begränsningar på färdsätt, med undantag för att man ska passera väster om ett antal platser och att det skall vara ickemotoriserat. Användning av hundar, kite, packren eller liknande är tillåtet men kommer att registreras som en sådan variant. Detta för att vissa jämförelser ska kunna göras och att det också ska bli lättare att dra erfarenheter från ett visst färdsätt.

Utmaningen kräver både fysisk och mental styrka, liksom ett sunt "allemansvett" och säkerhetstänk. Samtidigt är det upp till varje fjällfarare att genomföra turen helt utifrån sina egna förutsättningar, vilket gör att de som genomför turen får med sig en fantastisk upplevelse för resten av livet. Men, svårighetsgraden ska alltså inte underskattas. (Om du saknar erfarenhet så börja gärna med en kurs hos Svenska Fjällklubben.)

Våra fjäll är en källa till stora, fantastiska äventyr och upplevelser, dessutom helt personliga för var och en som färdas i dem. Juryns förhoppning är att öka intresset för långa fjällturer, att höja fjällfärdens status och att kunna bidra med ökad kunskap om fjällens värdefulla, unika natur och kultur. Ambitionen och förhoppningen är att också lyfta viktiga frågor som allemansrätt och bevarande och utveckling av våra fjälleder, tillsammans med andra viktiga aktörer i och/eller med koppling till fjällvärlden.

Idén till Fjällfararnas Vita & Gröna Band kom till under expeditionen Sverige Runt -97, då Torkel och Annica Ideström tog sig för egen maskin runt landets gränser. Turen startade vid Treriksröset, med skidor till Grövelsjön, för att sedan gå över till cykel till Svinesundsbron för start av HBB (Havspaddlarnas Blå Band). I Haparanda byttes återigen färdsätt till cykel för att sluta cirkeln vid Treriksröset.

Eftersom HBB har varit en vedertagen utmaning i många år kändes det naturligt med en motsvarighet för fjällkedjan. Då med två olika varianter, en för vintern, Vita Bandet, respektive sommaren, Gröna Bandet.

Juryn/referensgruppen består av människor med stor kärlek till fjället och äventyret. Dessa är: 
Annica Ideström, Torkel Ideström, Sara Wänseth, Johan Prissberg, Christine Hägglund och Fredrik Olausson.

Välkommen att anta utmaningen!

Fredrik Olausson, Annica Ideström, Johan Prissberg, Sara Wänseth, Torkel Ideström och Christine Hägglund
Fredrik Olausson, Annica Ideström, Johan Prissberg, Sara Wänseth, Torkel Ideström och Christine Hägglund