För främjandet och utvecklingen av långa, hållbara turer i våra skandinaviska fjäll.
För kunskap, känsla, erfarenhet och en upplevelse för livet!

Foto: Catrin Larsson, Gröna Bandet 2018

VÅR AMBITION ÄR ATT VERKA FÖR LÄNGRE, LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA TURUPPLEVELSER I VÅRA SKANDINAVISKA FJÄLL.

PARTNERS