Foto: August Alvtegen & Svante Berg, Vita Bandet 2014

Regler

 • Turen ska genomföras längs fjällkedjan (inom Sverige eller delvis även på den norska sidan). 
 • Turen genomförs under eget ansvar och på egen risk. 
 • Start och mål är Grövelsjön i söder och Treriksröset i norr, eller tvärtom. Vid start och mål ska handen läggas på fjällstationens ”Blå dörr” i Grövelsjön respektive på det gula riksröset. 
 • Fjällfararen väljer själv sin färdväg genom fjällen, men följande platser måste man passera väster om, alternativt genom:
       Torneträsk, östra spetsen
       Nikkaluokta
       Saltoluokta
       Jäckvik
       Håkafot
       Undersåker
 • Turen ska genomföras för egen kraft. Färdhjälp som t ex draghund, häst, kite eller liknande icke-motoriserade hjälpmedel är tillåtna, men kommer att registreras som en sådan variant. 
 • Turen ska genomföras i sin helhet utan avbrott. Men, avbrott på grund av sjukdom/skada (av allvarligare slag, som kräver t ex läkarundersökning) godkänns, om turen återupptas på samma plats efter stoppet och utan onödigt dröjsmål. 
 • Vi rekommenderar starkt att Gröna Bandet påbörjas tidigast 1 juni och senast 15 augusti, av hänsyn till naturen och renskötseln och av säkerhetsskäl. (På Fjällsäkerhetsrådet.se finns värdefull information att ta del av, just för att genomföra en säker tur.) 
 • Turen ska genomföras utan motoriserade hjälpmedel. Undantaget är organiserade båttransporter över fjällsjöar. 
 • Obligatorisk nödsändare (eller satellittelefon) krävs av säkerhetsskäl (InReach/SPOT/PLB, eller motsvarande).
 • Det kan ev finnas att köpa/hyra nödsändare av tidigare "Bandare" via Bandens facebooksida. Fler erbjudanden finns bland Förmåner. Rabattkoder kommer vid anmälan per automatik i appen Cardskipper. Om du vill att andra ska kunna följa din färd (blå länk i Turer på gång), behöver du skicka oss länken till din nödsändare. Se mer här.
 • Turen ska genomföras med självklar och aktiv miljö-, natur- och kulturhänsyn, givetvis med renskötseln inkluderad. ALLA spår efter toabesök ska vara 100 % osynliga! (Läs mer om allemansrätten i fjällen och om samer, samisk kultur och renskötsel). 
 • Support får inte tas emot längs delsträckorna genom uttransport av mat/utrustning av någon annan än fjällfararen på fjället. Fika hos lokalbefolkning bör dock alltid bejakas .
 • Mat och utrustning som fjällfararen planerar att skicka ut i förväg, ska under turen hämtas upp av fjällfararen själv.  
 • För matinköp eller annan service kan kollektiva eller gemensamma transportmedel (buss eller bil) på allmän väg nyttjas. Turen måste återupptas från samma plats och utan onödiga dröjsmål.
 • Tiden för turen räknas från startdatum till slutdatum. Hela dagar räknas, ej timmar.
 • Alla former av boende under turen är tillåtna, vilken koja eller svit som helst. Det är även tillåtet att hämtas upp för boende hos t ex goda vänner eller familj, för att sedan återvända och fortsätta från samma plats man blev hämtad på. (Undantaget är att bli upphämtad med motorfordon från fjället, ska i så fall göras från allmän väg.) (Ett TIPS – som medlem i STF får du också medlemsrabatt på de norska hytterna. För frågor om särskilda rabatter, t ex om du är pensionär eller student, kontakta DNT direkt på medlem@dnt.no.)
 • Vid målgång (eller senast två veckor efter) av Vita eller Gröna Bandet ska Bandaren lämna en rapport via ett diplomeringsformulär, där bl a start- och måldatum, färdsträcka (totalt antal km) med mera beskrivs. 
 • Och KOM IHÅG – som "Bandare" är du en viktig ambassadör för vårt gemensamma ansvar för fjällen som de unika natur- och kulturmiljöer de är och ska vara även för kommande generationer! 

Anmälan

Anmälan till Fjällfararnas Vita & Gröna Band måste ske i så god tid som möjligt före start och kan alltså inte göras i efterhand. Startdatum kan dock justeras t o m planerad dag för start. 

Anmälningsavgiften är 1 800 kr. 
Tidigare anmäld, som har försökt eller har genomfört något av Banden, räknas som Veteran. För dig är anmälningsavgiften 1 500 kr. 

Anmälan är personlig. Som par, vänner etc registrerar man var sin anmälan och anger "Färdsällskap".

Turen genomförs under eget ansvar, på egen risk. 

Som fjällfarare väljer du själv om ditt namn ska synas på hemsidan eller inte – du kan om du av något skäl vill alltså vara anonym. Meddela i så fall det samtidigt som du lämnar in din anmälan. 

Om du av någon anledning inte kan starta så har du fram till och med planerad startdag rätt att skjuta fram din anmälan ett år utan kostnad. Meddela även detta i så god tid som möjligt. Avbrott eller ingen start efter angivet startdatum räknas som påbörjat, vilket inte ger rätt till framflyttad start eller återbetalning.

Vita & Gröna Bandet-stipendium...

Vi vill att Vita & Gröna Bandet ska vara möjligt för alla! Vi vill också att det i vissa fall ska vara något ALLDELES speciellt, för någon som av ett eller annat skäl behöver få genomföra ett Band extra mycket.
 
Det kan handla om att någon med sitt Band vill lyfta och verka för en särskilt viktig fråga, att  man genom sin långtur vill göra något riktigt betydelsefullt - för sig själv, någon eller något annat. Eller så kan det vara ett oemotståndligt behov av göra något helt annat i livet ett tag, att bara få vara. Det kan också handla om att man har alltför små ekonomiska resurser för att drömmen om ett Band ska vara möjlig att uppnå.
 
Därför kommer vi från och med nu erbjuda minst två stipendier (en per säsong, om det inte måste bli flera eftersom vi inte kan välja…) till de som planerar att genomföra något av Banden. Stipendiet kommer att innehålla startplats, ordinarie support och tillgång till de fina förmåner som en vanlig anmälan innebär. Kanske kan vi få med någon av våra partners att stötta dig ännu mera, beroende lite på dina motiv såklart. Om stipendiaten vill ha hjälp att lyfta en angelägen hjärtefråga, kommer vi också att hjälpa till med det. Det är förstås också möjligt att få ett stipendium även om man vill vara helt anonym under sin tur.
 
Om du vill ansöka om ett Vita & Gröna Bandet-stipendium, vill vi att du i din ansökan ska beskriva:
-       vem du är?
-       varför du vill göra något av Banden och vad du tror det skulle betyda för dig?
-       hur du ska bidra till att göra din egen och/eller fjällvärlden ännu lite bättre?
-       varför just du bör få stipendiet?

Inför Gröna Bandet måste ansökan vara inne hos oss senast 30 mars, och inför Vita Bandet den 30 oktober. Beslut om vem som får respektive stipendium presenteras kort efter dessa datum.  
 
Har du några frågor, maila oss på info@vitagronabandet.se.

... och här ansöker du.   

Viktig information om området vid Treriksröset på finsk sida

Området Malla Strict vid Treriksröset på Finlands sida är ett naturreservat. Precis som i svenska naturreservat eller nationalparker gäller inte allemansrätten fullt ut här. 

På sommaren är det bara tillåtet att vandra längs den markerade leden till fots. På vintern är skidåkning tillåten även utanför leden.

I naturreservatet finns vid Kuohkimajärvi två stugor - en öppen och en bokningsbar stuga (som alltså måste reserveras i förväg). Tältning är tillåten endast bredvid den öppna stugan – inte någon annanstans i naturreservatet.

En sällskapshund kan följa med en vandrare när den är kopplad, men hundspann är helt förbjudna i Malla naturreservatet vid Treriksröset. 

För mer information, inte minst för dig som planerar att vandra med hund eller köra hundspann, ta kontakt med Kilpisjärvi naturum
Alla Malla Strict naturreservats regler finns på utinaturen.fi/malla/instruktionerochregler

Mer

I samband med din anmälan uppmanar vi dig att läsa igenom "Renens rike"  samt om vår allemansrätt. Självklart är det för att vi vill att du ska bli bästa möjliga ansvarstagande och kunniga Fjällfarare...!
Klicka på bilderna nedan.