Hall of Fame

I entrén till STF Grövelsjöns fjällstation finns denna vägg, där alla genomförda Vita och Gröna Band finns representerade på en personlig mässingsplakett. Här har många stått, blivit inspirerade av de som redan genomfört Vita eller Gröna Bandet och själva bestämt sig för att börja planera sin tur.

Vi jobbar nu på att hitta en långsiktig lösning på hur alla Bandare ska få plats på väggen - eftersom antalet har vuxit snabbare än den ursprungliga visionen... 

Gröna Bandet 1-85
Gröna Bandet 86-170. 139 ska ersättas
Gröna Bandet 171-255
Gröna Bandet 256-309
Vita Bandet 1-88
Vita Bandet 1-88