Foto: August Alvtegen & Svante Berg, Vita Bandet 2014

 

Regler

 • Start och mål är Grövelsjön och Treriksröset, eller tvärtom. Vid start och mål ska handen läggas på fjällstationens blå dörr respektive på riksröset.
 • Turen ska genomföras längs fjällkedjan. 
 • Fjällfararen väljer själv sin färdväg genom fjällen, men följande platser måste man passera genom eller väster om:
       Torne Träsk, östra spetsen
       Nikkaluokta
       Saltoluokta
       Jäckvik
       Håkafot
       Åre (Designstolpen Åre. SWEREF 7025351, 409546)
 • Ska genomföras för egen kraft. Färdhjälp som t.ex. draghund, häst, kite eller liknande ickemotoriserade hjälpmedel är tillåtna, men kommer att registreras som en sådan variant. 
 • Ska genomföras i sin helhet utan avbrott. Men, avbrott på grund av sjukdom/skada (av allvarligare slag, som kräver t.ex. läkarundersökning) godkänns, om turen återupptas på samma plats efter stoppet och utan onödigt dröjsmål.
 • Gröna Bandet påbörjas senast 15 augusti, av säkerhetsskäl.
 • Utan motoriserade hjälpmedel. Undantaget är båttransporter som går över fjällsjöar, organiserade eller oorganiserade. Där det finns leder som är möjliga att vandra och som löper parallellt med en sjö, ska dessa leder användas.
 • Obligatorisk nödsändare. Av säkerhetsskäl, ej som bevis för genomförande, är någon typ av nödsändare (InReach/SPOT/PLB, eller motsvarande) den enda obligatoriska utrustningen.
  Det kan ev. finnas att köpa/hyra nödsändare av tidigare "bandare" via Bandens facebooksida. Fler erbjudanden finns bland Förmåner. Rabattkoder kommer vid anmälan per automatik i appen Cardskipper. Om du vill att andra ska kunna följa din färd (blå länk i Turer på gång), behöver du skicka oss länken till din nödsändare. Se mer här.
 • Enligt allemansrätten, andra gällande regler och sunt "fjällvett". Nedskräpning, klotter, brott mot t.ex. naturreservatsregler leder till diskvalificering. ALLA spår efter toabesök ska vara 100% osynliga! 
 • Under pågående coronapandemi ska alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas liksom andra begränsningar, som t.ex. gränspassager. (HÄR kan du läsa mer om hur vi tar hand om varandra i naturen.) 
 • Med självklar och aktiv miljö-, natur- och kulturhänsyn, där renskötseln också ingår som en viktig del. (HÄR får du viktig information om fjällen som just kulturmark). 
 • Support får inte tas emot genom uttransport av mat/utrustning med hundspann, häst eller andra två- eller flerbenta farkoster längs delsträckorna. Depåerna får inte köras eller bäras ut av någon annan än fjällfararen på fjället. Fika hos lokalbefolkning bör dock alltid bejakas!
 • Mat- och utrustningsdepåer som fjällfararen planerar att skicka ut, skickas på enklast sätt (bussgods, vänner/bekanta etc.), men ska under turen hämtas upp av fjällfararen själv. Detta gäller även så långt som det är möjligt kompletteringsköp i depåerna (av t.ex. bränsle och färskvaror) som också ska göras av fjällfararen själv.
 • Tiden för turen räknas från startdatum till slutdatum. Hela dagar, ej timmar.
 • Boende i tält och/eller stuga. I depåerna är det fritt att nyttja vilken svit som helst...                                                                             Och ett TIPS - som medlem i STF får du också medlemsrabatt på de norska hytterna. För frågor om särskilda rabatter, t.ex. om du är pensionär eller student, kontakta DNT direkt på medlem@dnt.no.
 • Och KOM IHÅG - som Vit eller Grön "Bandare" är du en viktig ambassadör för vårt gemensamma ansvar för fjällen som den unika natur- och kulturmiljö de är, och ska vara även för kommande generationer! 
 • Vid målgång (eller senast två veckor efter) skall fjällfararen lämna en rapport via Diplomeringsformuläret. Där beskriver man bl.a. start- och måldatum, färdsträcka (tot. antal km) med mera. 

Anmälan

Anmälan är personlig. Som par, vänner etc. registrerar man var sin anmälan och anger "Färdsällskap". 

Anmälningsavgiften för Fjällfararnas Vita & Gröna Band är 1.600 kr (om du inte valt att utnyttja Hållbarhetsrabatt och
betalar 1.500 kr, se nedan). 

Du som har anmält dig tidigare, som har försökt eller har genomfört något av Banden, räknas som Veteran. För dig är anmälningsavgiften 1.300 kr. 

Hållbarhetsrabatt

Om du i samband med anmälan läser igenom "Renens rike" och svarar på frågorna nedan, så får du 100 kr i Hållbarhetsrabatt! Självklart är det för att vi vill att du ska bli bästa möjliga ansvarstagande och kunniga Fjällfarare...!
Är du trygg med att du svarat rätt på frågorna så kan du anmäla dig direkt - om inte, läs mer!