Foto: August Alvtegen & Svante Berg, Vita Bandet 2014

 

Regler

 • Start och mål är Grövelsjön och Treriksröset, eller tvärtom. Vid start och mål ska handen läggas på fjällstationens dörr respektive på riksröset.
  OBS! Undantag gäller för Gröna Bandet 2020 p g a Covid-19.                                               I stället för Treriksröset gäller Abisko och fjällstationens dörr som start eller mål.
 • Turen ska genomföras längs fjällkedjan. 
 • Följande platser måste man under färden passera genom eller väster om:
Torne Träsk, östra spetsen
Nikkaluokta
Saltoluokta
Jäckvik
Håkafot
Åre (Skylten för Åre by)
 • För egen kraft. Färdhjälp som t.ex. draghund, häst, kite eller liknande ickemotoriserade hjälpmedel är tillåtna, men kommer att registreras som en sådan variant. 
 • I sin helhet utan avbrott. Men, avbrott på grund av sjukdom/skada (av allvarligare slag, som kräver t.ex. läkarundersökning) godkänns om turen återupptas på samma plats efter stoppet och utan onödigt dröjsmål.
 • Från 2019 får Gröna Bandet påbörjas senast 15 augusti av säkerhetsskäl.
 • Utan motoriserade hjälpmedel. Undantaget är båttransporter som går över fjällsjöar, organiserade eller oorganiserade. Där det finns leder som är möjliga att vandra och som löper parallellt med en sjö, ska dessa leder användas.
 • Obligatorisk nödsändare. Av säkerhetsskäl är någon typ av nödsändare, InReach/SPOT/PLB (eller motsvarande satellitsändare) den enda obligatoriska delen i utrustningen när man ska genomföra Fjällfararnas Vita eller Gröna Band.
  Det kan finnas att köpa/hyra av tidigare "bandare" via Bandens facebooksida. Flera erbjudanden finns bland Förmåner. Rabattkoder kommer i appen Cardskipper vid anmälan. Om du vill att andra ska kunna följa din färd (blå länk i Turer på gång). Behöver du skicka oss en länk till din nödsändare. Se mera här.
 • Enligt allemansrätten och andra gällande regler. Nedskräpning, klotter, brott mot t.ex. reservatsregler leder till diskvalificering.
 • Med självklar och aktiv miljö-, natur- och kulturhänsyn.
 • Support får inte tas emot genom uttransport av mat/utrustning med hundspann, häst eller andra två- eller flerbenta farkoster längs delsträckorna. Depåerna får inte köras eller bäras ut av någon annan än fjällfararen på fjället. Fika hos lokalbefolkning bör dock alltid bejakas!
 • Mat- och utrustningsdepåer som fjällfararen planerar skicka ut skickas på enklast sätt (bussgods, vänner/bekanta etc.), men ska alltså under turen hämtas upp av fjällfararen själv. Detta gäller även så långt som det är möjligt kompletteringsköp i depåerna (av t.ex. bensin och färskvaror) som också ska göras av fjällfararen själv.
 • Tiden för turen räknas från startdatum till slutdatum. Hela dagar, ej timmar.
 • Boende i tält och/eller stuga. I depåerna är det fritt att nyttja vilken svit som helst...                                                                              Och ett TIPS - som medlem i STF får du också medlemsrabatt på de norska hytterna. För frågor om särskilda rabatter, t.ex. om du är pensionär eller student, kontakta DNT direkt på medlem@dnt.no.
 • Vid målgång (eller senast två veckor efter) lämnar fjällfararen en rapport via Diplomeringsformuläret. Där beskriver man bl.a. start- och måldatum, färdsträcka (tot. antal km) m.m.

Anmälan

Avgift - med möjlig hållbarhetsrabatt

Om du i samband med anmälan läser igenom "Renens rike" och svarar på frågor nedan, så får du 100 kr i Hållbarhetsrabatt och betalar då 1.500 kr! Självklart är det för att vi vill att du ska bli bästa möjliga ansvarstagande och kunniga Fjällfarare...!

Anmälan är personlig. Som par, vänner etc. registrerar man var sin anmälan och anger "Färdsällskap". 
Anmälningsavgiften för Fjällfararnas Vita & Gröna Band är 1.600 kr (om du inte valt att utnyttja Hållbarhetsrabatt och betalar  1.500 kr, se ovan). 
Du som har anmält dig tidigare, som har försökt eller har genomfört något av Banden, räknas som Veteran. För dig är anmälnings- avgiften 1.300 kr.