Foto: David Erixon & Niclas Bentzer, Vita Bandet 2014

Vita Bandet 2018

Namn                Start Mål Färdsätt                    Blogg Position
Doris Stüben, Tyskland
Klaus Stüben
Gröv. 02-19         Skidor, 2 Pulkor och 6 hundar     tourblog.kimbears.de find me
Sisco Lorenz, Tyskland Gröv. 02-13 Skidor find me
Emma Carlsson
Gustav Jonsson
Gröv.02-18 Skidor instagram.com/vitabandet2018 find me
Gustav Eriksson Trer.02-04 Skidor instagram.com/istormochstiltje find me
Jessica Adolfsson
Carl Johan Ångström
Gröv.03-10 Skidor  instagram.com/acaj_acaj find me
Regina Johansen Trer.02-26 Skidor ginajohansen.com find me
Se allas spår! Utsidan

Gröna Bandet 2018

Namn                Start Mål Färdsätt                    Blogg Position
Anette Garcia   Trer. 07-08         Vandring m. hunden Heidi       find me
Thang Tran Trer. 07-15 Vandring find me
Michael Johansson Trer. 08-01 Vandring find me
Gert Lillevang Nielsen, Danmark
Naja Dan Møller, Danmark
Trer. 07-15 Vandring find me
Omar Wibron Trer. 07-27 Vandring find me
Carlotte Allhammar
Markus Lund
André Ahlfors Dahl
Trer. 07-23 Vandring find me
Björn Eklund Trer. 07-15 Löpning/Vandring find me
Fredrik Elb Trer.07-25 Löpning/Vandring fredrikelb.blogspot.se find me
Se allas spår! Utsidan