5 Genomförda

Den som har fullföljt något av banden 5 gånger kommer att få bära detta märke. Färgerna på banden spelar ingen roll, utan de kan blandas.

Att erhålla detta märke vittnar om kunskap, erfarenhet och en beslutsamhet som saknar motstycke. Och kanske en viss galenskap...