Foto: August Alvtegen & Svante Berg, Vita bandet 2014

 

Hur

Turen ska genomföras längs fjällkedjan och
» med självklar och aktiv miljö-, natur- och kulturhänsyn
» för egen kraft. Färdhjälp som t.ex. draghund, häst, kite eller liknande ickemotoriserade hjälpmedel är tillåtna, men kommer att registreras som en sådan variant. 
» i sin helhet utan avbrott (se även nedan)
» från 2019 får Gröna bandet påbörjas senast 15 augusti av säkerhetsskäl,
» utan motoriserade hjälpmedel (Undantaget är befintliga, fast organiserade båttransporter som går över vissa fjällsjöar mellan lederna. Man får ta båtarna vid ex. Teusajaure, Aktse mm sålänge man tar de som går på turtidtabell, trots att det finns roddbåtar.. Där det finns leder som är möjliga att vandra och som löper parallellt med en sjö, ska dessa leder användas. Över sjöar som kommer "i vägen" kan man inte leja någon för en enskild transport. Dessa får man gå runt eller använda roddbåt, kanot etc. där det finns tillgång till sådan.) *Vi rekommenderar inte användning av roddbåtar vid längre överfarter, särskilt där det finns fast trafik pga. risken för snabba väderförändringar.
» med InReach/SPOT-sändare/PLB (eller motsvarande) för att genomföra turen på ett så säkert sätt som möjligt
» enligt allemansrätten och andra gällande regler. Nedskräpning, klotter, brott mot ex. reservatsregler leder till diskvalificering.
» lämna rapport via diplomeringsformuläret senast två veckor efter avslutad tur.


Support får inte tas emot genom uttransport av mat/utrustning med hundspann, häst eller andra två- eller flerbenta farkoster längs delsträckorna. Depåerna får inte köras eller bäras ut av någon annan än fjällfararen på fjället. Fika hos lokalbefolkning bör dock alltid bejakas!

Mat- och utrustningsdepåer som fjällfararen planerar skicka ut skickas på enklast sätt (bussgods, vänner/bekanta etc.), men ska alltså under turen hämtas upp av fjällfararen själv. Detta gäller även så långt som det är möjligt kompletteringsköp i depåerna (av t.ex. bensin och färskvaror) som alltså också ska göras av fjällfararen själv.

Avbrott på grund av sjukdom/skada (av allvarligare slag, som kräver t.ex. läkarundersökning) godkänns om turen återupptas på samma plats efter stoppet och utan onödigt dröjsmål.

Turen kan genomföras året om.

Tiden för turen räknas från datum till datum. Hela dagar. Ej timmar.
 

Boende

Tält och/eller stuga. I depåerna är det fritt att nyttja vilken svit som helst...

Och ett TIPS - Som medlem i STF får du också medlemsrabatt på de norska hytterna. För frågor om särskilda rabatter, t.ex. om du är pensionär eller student, kontakta DNT direkt på medlem@dnt.no.

Start, färdväg och mål

Grövelsjön och Treriksröset.
Vid start och mål ska handen läggas på fjällstationens dörr respektive på riksröset.

Följande platser måste man under färden passera genom eller väster om:

» Åre (Skylten för Åre by)

» Håkafot

» Jäckvik

» Saltoluokta

» Nikkaluokta

» Torne Träsk, östra spetsen


 

Vid mål (eller senast två veckor efter) anmäler fjällfararen via Diplomeringsformuläret

» Start- och måldatum

» Färdsträcka (tot. antal km)

» Övriga frågor

Obligatorisk nödsändare

Av säkerhetsskäl är någon typ av nödsändare den enda obligatoriska delen i utrustningen när man ska genomföra Fjällfararnas Vita eller Gröna Band.
Det kan finnas att köpa/hyra av tidigare bandare via vår facebooksida.
Förmånligt är nu att hyra en Garmin/inReach av Fjällcom som kan kommunicera åt båda hållen. Vid önskan att köpa en Spot hänvisar vi till Kajaktiv.se. Rabattkoder meddelas vid anmälan. Se även på Förmåner. För andra lösningar finns ett flertal märken.

Anmälningsavgift

Anmälan görs via anmälningsformuläret på hemsidan, senast 3 veckor före start, men helst tidigare för att säkert få hjälp om du skulle behöva det.
Anmälan är personlig så som ett par eller som vänner registrerar man var sitt och anger Färdsällskap. 
Efter formuläret skickats in, kommer mer detaljerad information att skickas till fjällfararen via mejl. Anmälan är formellt godkänd när betalning genomförts.
Anmälningsavgiften för Fjällfararnas Vita & Gröna Band är 1.600 kr. Men, om du i samband med anmälan läser igenom "Renens rike" och svarar på några frågor från den, får du 100 kr i Hållbarhetsrabatt och betalar då 1.500 kr! Självklart är det för att vi vill att du ska bli bästa möjliga ansvarstagande och kunniga Fjällfarare...!
För dig som anmält dig tidigare och försökt eller genomfört någon av banden är anmälnings avgiften 1.300 kr.